Studii de fundamentare a investiţiilor ■ Studii de evaluarea a impactului proiectelor ■ Studii de evaluare a performanţei organizaţionale ■ Studii privind dezvoltarea urbană ■ Studii de evaluare a climatului psiho-organizaţional ■ Studii privind disparităţile de dezvoltare ■ Studii în rândul consumatorilor

Studii şi analize sectoriale

 

Dezvoltată preponderent în ultimii ani, această categorie de studii fundamentează elaborarea programelor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional.

Principalele categorii de studii şi analize sectoriale realizate de către Addvances:

– studii de evaluarea a mediului de afaceri şi competitivităţii IMM-urilor din România;

– studii de evaluare a impactului proiectelor de promovare sau proiectelor de investiţii;

–  studii privind dezvoltarea urbană;

–  studii de evaluarea a potenţialului de inovare la nivel regional;

– studii de evaluarea a disparităţilor existente la nivelul unei micro-zone sau la nivel regional;

– studii şi analize socio-economice;

– studii sectoriale: agricultură, piscicultură, sănătate, turism, etc.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more