Analiza nevoilor de dezvoltare ■ Identificarea surselor de finanţare ■ Analiza eligibilităţii proiectului ■ Întocmirea documentaţiei de finanţare ■ Asistenţă în obţinerea finanţării ■ Asistenţă şi consultanţă în implementarea proiectului

Execuţia şi monitorizarea proiectului

În cadrul acestei categorii de servicii, compania Addvances asigură monitorizarea permanentă a proiectului (se monitorizează activităţile, stadiul realizării planurilor, costurile, rezultatele proiectului) şi elaborează şi efectuează raportarea realizării acestuia către finanţator.

În acelaşi timp, în funcţie de anvergura serviciilor de consultanţă contractată, Addvances poate furniza toate serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică necesare implementării unui proiect “soft” sau de infrastructură:

– sprijinirea beneficiarului în ceea ce priveşte aspectele financiare ale managementului contractelor de finanţare cât şi ale fiecărui contract din cadrul proiectelor;

– realizarea achiziţiilor publice – întocmirea planului achiziţiilor publice, calendarul acestora şi documentaţiile de atribuire pentru fiecare achiziţie publică;

– sprijinirea beneficiarului în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în Contractul de Finanţare;
– sprijinirea beneficiarului în activităţile de coordonare cu Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar;

– managementul riscurilor;

– managementul schimbării;

 

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more