Sprijinirea instituţiilor pentru elaborarea cadrului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice ■ Implementarea procesului de planificare strategică la nivelu local, regional sau naţional ■ Evaluarea ex-ante sau ex-post a politicilor publice

Strategii de dezvoltare durabilă

Obiectivul acestor servicii constă în creearea unei administraţii publice locale eficiente, prin îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică, precum şi dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice. Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă.

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea poate să-şi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de realizare a acelui viitor.

Strategiile de dezvoltare durabilă sunt elaborate în cadrul unui proces participativ, conform modelelor de bună practică utilizate în Statele Membre ale Uniunii Europene şi definesc o traiectorie clară pentru viitorul comunităţii, identificând paşii necesari de urmat pentru dezvoltarea fiecărui sector de activitate, conform nevoilor, problemelor şi potenţialului localităţii.

O categorie aparte a strategiilor de dezvoltare este reprezentată de Strategiile de Specializare Inteligente, care permit orientarea tuturor eforturilor de specializare a economiei unei zone în jurul unei priorităţi de dezvoltare. Specializarea inteligentă abordează problema dificilă a prioritizării şi luării deciziilor de alocare a resurselor, oferind posibilitatea de a demonstra care sunt cele mai promiţătoare domenii pentru dezvoltare regională viitoare, deoarece acest proces poate reflecta ceea ce are mai bun o regiune.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more