Analiza nevoilor de dezvoltare ■ Identificarea surselor de finanţare ■ Analiza eligibilităţii proiectului ■ Întocmirea documentaţiei de finanţare ■ Asistenţă în obţinerea finanţării ■ Asistenţă şi consultanţă în implementarea proiectului

Auditul proiectului

Prin intermediul partenerilor, Addvances poate furniza serviciile de expertiză contabilă a cheltuielilor precum şi serviciile de audit financiar al proiectului.

Serviciile de expertiză contabilă a cheltuielilor vizează organizarea contabilităţii distincte pentru proiect, utilizând conturi analitice dedicate, în conformitate cu dispoziţiile legale. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către expertul contabil în condiţiile legii în colaborare cu departamentele financiar-contabile ale fiecarui partener; acesta va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor în cadrul proiectului.

Serviciile de audit financiar constau în verificarea faptului că toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emiterea unui raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de către finanţator.

Verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de beneficiar în Raportul Financiar pentru acţiune vizează:

  •  – Procedurile generale
  •  – Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică
  •  – Selectarea cheltuielilor pentru verificare
  •  – Eligibilitatea costurilor directe
  •  – Acurateţea şi înregistrarea datelor
  •  – Clasificarea documentelor şi datelor
  •  – Realitatea (desfăşurare/existenţă)
  •  – Conformitatea cu regulile de achiziţii publice
  •  – Costuri administrative (indirecte)
  •  – Verificarea veniturilor acţiunii

 

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more