Analize

În cadrul acestei secţiuni, Addvances elaborează şi prezintă săptămânal analize ale diferitelor fenomene sociale, economice sau de mediu, cu scopul sprijinirii studenţilor, canalelor media dar şi profesioniştilor pentru o mai bună informare referitoare în special la aspecte ce ţin de agenda publică a fiecărei săptămâni. Pentru mai multe informaţii, şi mai ales sugestii, referitoare la Analizele săptămânale Addvances, aşteptăm cu interes să ne contactaţi.

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI

La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond.

Din anul 2003 și până în 2012, valoarea exporturilor a înregistrat o creștere de 47,8% în cadrul uniunii și de 94,0% cu celelalte state.

În anul 2012, între țările din Uniunea Europeană 33,4% dintre produsele exportate au fost articole manufacturate diverse, 26,3% au fost mașini și echipamente pentru transport, 16,2% – produse chimice și produse conexe, 9,9% – alimente, băuturi și tutun, 9,1% – combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate, 3,8% – materii prime și 1,3% – mărfuri și tranzacții neclasificate în altă secțiune.

Din totalitatea exporturilor realizate între Uniunea Europeană și celelalte state, 41,9% au fost mașini și echipamente destinate transportului, 22,7% – articole manufacturale diverse, iar 16,4% – produse chimice și conexe. Combustibilii minerali, lubrefianții și materialele derivate au reprezentat 7,3% din totalitatea exporturilor, alimentele, băuturile și tutunul, 5,9%, materialele și tranzacțiile neclasificate în altă secțiune 3.0%,iar materiile prime doar 2,8% din totalitatea exporturilor.

România a exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 45 miliarde euro: 70,2% în interiorul Uniunii Europene, iar 29,8% în restul țărilor de pe mapamond. Cea mai mare parte a exporturilor (40,3%) a reprezentat-o mașinile și echipamentele destinate transporturilor, urmate de diverse articole manufacturate (33,2%), alimente, băuturi și tutun (7,4%), produse chimice și produse conexe (6,6%), materii prime (6,0%), combustibili minerali, lubrefianți și materiale derivate (5,8%) și, în cele din urmă, mărfuri și tranzacții neclasificate în altă secțiune din SITC (0,6%).

 

IMPORTURI

Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au importat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.549,1 miliarde euro, dintre care 60,6% au fost în interiorul uniunii și 39,4% cu celelalte țări ale lumii.

Din anul 2003 și până în 2012, valoarea importurilor a înregistrat o creștere de 51,2% în cadrul uniunii și de 91,6% cu celelalte state.

În anul 2012, între țările din Uniunea Europeană 33,2% dintre produsele importate au fost articole manufacturate diverse, 25,5% au fost mașini și echipamente pentru transport, 16,6% – produse chimice și produse conexe, 10,1% – alimente, băuturi și tutun, 9,5% – combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate, 4,0% – materii prime și 1,1% – mărfuri și tranzacții ce nu au fost clasificate în altă secțiune.

Din totalitatea importurilor realizate de Uniunea Europeană de la celelalte state, 30,4% au fost combustibili minerali, lubrefianți și materiale derivate, 25,2%, articole manufacturate diverse, 21,6% au fost mașini și echipamente pentru transport, 9,0% – produse chimice și produse conexe, 5,2% – alimente, băuturi și tutun, 4,5% – materii prime și 4,1% au fost mărfuri și tranzacții ce nu au fost clasificate în altă secțiune.

România a importat, în anul 2012, produse în valoare de 54,6 miliarde de euro, 73,5% dintre acestea fiind din țările din Uniunea Europeană.

Principalele produse importate de țara noastră au fost: articole manufactoriale diverse (33,7%), mașini și echipamente de transport (28,8%), produse chimice și conexe (13,8%), combustibili minerali, lubrefianți și materiale derivate (12,2%), alimente, băuturi și tutun (7,5%), materii prime (3,6%) și mărfuri și tranzacții ne clasificate în altă secțiune (0,3%).

Balanța comercială (valoarea exporturilor – valoarea importurilor) în țările din Uniunea Europeană a fost pozitivă atunci când s-au facut schimburi în cadrul uniunii și negativă atunci când schimburile au inclus țările care nu fac parte din uniune.

În România, balanța comercială (valoarea diferenței exporturi-importuri) a fost negativă pe toată perioada analizată, ceea ce presupune că țara noastră importă mai multe produse decât exportă.

Cea mai scăzută valoare înregistrată corespunde anului 2008 când, diferența a fost de -16,1 miliarde de euro, pentru țările din afara

 

Contact

Sediul central al companiei ADDVANCES este în Iași, România. Compania are două puncte de lucru în Bruxelles (Belgia) și în București (România).

ROMANIA - sediul central
A: Iasi, Str. Soseaua Nicolina 155
T: 0040 728­ 082 102
F: 0040 332­ 404 729
E: Office@Addvances.ro