Studii de fundamentare a investiţiilor ■ Studii de evaluarea a impactului proiectelor ■ Studii de evaluare a performanţei organizaţionale ■ Studii privind dezvoltarea urbană ■ Studii de evaluare a climatului psiho-organizaţional ■ Studii privind disparităţile de dezvoltare ■ Studii în rândul consumatorilor

Studii Business to Business

Studiile Business to Business se întreprind în rândul clienţilor organizaţionali-utilizatori ai produselor sau serviciilor. Majoritatea tipurilor de studii din această categorie se realizează prin intervievarea top sau middle managementului companiei client/colaborator, tipurile de studii fiind în principal cantitative. De asemenea, în cazul studiilor complexe de fundamentare a unor investiţii, studiile Business to Business pot presupune şi culegerea de oferte tehnice, oferte financiare, documentaţii tehnice.

Cele mai frecvente tipuri de studii Business to Business realizate sunt:

Studii de fundamentare a investiţiilor.

Studiile şi analizele de fundamentare a investiţiilor reprezintă categoria de studii dominantă în portofoliul Addvances, începând cu anul 2004 compania implementând zeci de studii de fundamentare a investiţiilor, pentru proiecte ce totalizează peste 200 milioane Euro. ADDVANCES deţine o expertiză unică la nivel regional, fundamentând/ dimensionând majoritatea investiţiilor publice importante realizate prin fondurile de preaderare şi fondurile structurale.

Un al doilea segment vizat prin intermediul acestor studii este cel privat, care intenţionează dezvoltarea de noi afaceri: dezvoltarea de companii de producţie, dezvoltarea de companii de distribuţie proprii, reţele de magazine, investiţii imobiliare etc.

Studiile de fundamentare a investiţiilor sunt similare studiilor de testare a noilor pieţei cu deosebirea că sunt evaluate şi dimensiunile economico-financiare ale noii afaceri, macro-tendinţele, mediul legislativ intern şi internaţional, mediul concurenţial intern şi internaţional, barierele la intrare/ieşire în/din ramură.

Începând cu anul 2013, Addvances, în urma unui proces de cercetare, a dezvoltat o metodologie proprie de forecasting, ceea ce adăuga o valoare deosebit de ridicată studiilor realizate.

Studii de satisfacţie asupra produselor şi serviciilor oferite

Cercetarile asupra satisfactiei clienţilor organizaţionali, în speţă revânzători/intermediari, sunt similare ca şi tematică de cercetare celor întreprinse în rândul consumatorilor finali. Spre deosebire însă de acestea din urmă, atributele determinante ale satisfacţiei sunt mai variate.

Analiza satisfacţiei clienţilor faţă de produsele oferite  este mai amplă şi ia în calcul, suplimentar faţă de studiul efectuat în rândul consumatorilor finali,  cel puţin următoarele aspecte: modul de ambalare individual a produselor, modul de ambalare a pachetelor de produse, tipurile/modelele, oferta de culori/arome/grade de echipare/etc., preţurile practicate aferente fiecărei categorii de poziţionare, raportul calitate/preţ, vandabilitatea produselor, serviciile conexe.

Studii de evaluare a politicilor comerciale

Studiile de evaluare a politicii comerciale a companiei fac parte tot din categoria studiilor de satisfacţie, problemele investigate referindu-se de această dată la: satisfacţia globală cu privire la politica companiei, sistemul de comandare-livrare a produselor, satisfacţia faţă de echipa de vânzări, echipa de merchandising şi echipa de livrare-încasare, politica de discount-uri, politica de preţ, termene de plată oferite, instrumente de plată solicitate, concordanţa dintre comanda şi livrare, livrarea integrală şi în timp util a comenzii, sistemul de livrare în perioadele de sezon, sprijinul oferit prin materiale de marketing, campaniile de promovare şi multe altele.

Ca şi în cazul studiilor de satisfacţie privind produsele sau serviciile firmei, evaluarea politicii comerciale se realizează prin intermediul unui studiu cantitativ, la sediul clienţilor, pe un eşantion extras din populaţia de clienţi ai companiei.

 

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more