DOMENII de EXPERTIZĂ

Addvances este o companie de consultanţă în management şi marketing care furnizează servicii integrate în domeniul dezvoltării durabile a sectorului public şi privat, asistând clienţii pe parcursul întregului proces de planificare şi implementare a proiectelor, pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare, prin intermediul studiilor şi analizelor efectuate, continuând cu elaborarea strategiilor, planurilor şi proiectelor şi finalizând cu implementarea proiectelor.

Planuri & Strategii

Unul dintre obiectivele majore ale reformei administraţiei publice este îmbunătăţirea calităţii actului guvernamental şi a managementului politicilor publice, aspecte precum stabilirea unei viziuni pe termen mediu şi lung, analiza mediului intern şi extern, planificarea politicilor publice, elaborarea bugetului, stabilirea priorităţilor şi planificarea organizaţională, fiind parte a managementului strategic şi operaţional a tot mai multor instituţii publice din România.

Cu experienţă de peste 6 ani în domeniul dezvoltării capacităţii administrative a autorităţilor publice locale, Addvances deţine un număr impresionant de proiecte de dezvoltare socio-economică a regiunilor, judeţelor şi oraşelor din România, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia şi Ucraina.

Strategiile de dezvoltare durabilă, strategiile de dezvoltare sectoriale, strategiile de atragere a investiţiilor, planurile de management în domeniul protecţiei şi conservării mediului, planurile de gestiune a deşeurilor, auditurile şi proiectele de reorganizare a instituţiilor publice etc., sunt principalele noastre categorii de servicii pe care le furnizăm sectorului public odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, dar şi înainte de această dată.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more