Studii de fundamentare a investiţiilor ■ Studii de evaluarea a impactului proiectelor ■ Studii de evaluare a performanţei organizaţionale ■ Studii privind dezvoltarea urbană ■ Studii de evaluare a climatului psiho-organizaţional ■ Studii privind disparităţile de dezvoltare ■ Studii în rândul consumatorilor

Studii în rândul angajaţilor

Studiile la nivel intern au drept univers de cercetare întreaga populaţie de angajaţi ai organizaţiei, ai unor departamente sau ai unor niveluri ierarhice.

Cele mai frecvente tipuri de studii realizate în rândul angajaţilor sunt:

– Studii care măsoară gradul de satisfacţie al angajaţilor

– Studii de evaluare a climatului psiho-social

– Studii de identificare a elementelor de cultură organizaţională

– Analiză a performanţelor pe post

– Analiză a potenţialului individual al angajaţilor.

Fiecărei categorii de studii îi corespunde o metodologie de cercetare proprie şi unică, dezvoltată şi perfecţionată de-a lungul timpului, cu ocazia analizei a zeci de sisteme de organizare. Dintre acestea se remarcă, ca şi abordare disciplinară, studiile de evaluare a climatului psiho-social, pentru care compania Addvances şi-a dezvoltat o metodologie proprie, testată şi perfecţionată pe durata a mai bine de 10 ani.

Climatul psiho-social este un concept al psihologiei organizaţionale. El corespunde unei percepţii globale rezumând ceea ce indivizii percep şi resimt din funcţionarea întreprinderii. Sociologii îi atribuie rolul de „variabilă intermediară” între caracteristicile organizaţiei (cadru organizaţional şi mod de funcţionare) şi acelea ale individului (personalitate, aşteptări, aspiraţii).

Climatul constituie pentru membrii unei organizaţii un fel de model normativ la care ei se raportează (în mod conştient sau inconştient) pentru a-şi formula speranţe, a adopta strategii şi a-şi modula reacţiile afective. În acest fel se realizează ajustarea comportamentului individual la modul de funcţionare al întreprinderii. Acest proces poate duce la satisfacţie-insatisfacţie, echilibru-conflicte şi în ultimă instanţă, la eficienţă – ineficienţă.

Climatul psihosocial este multidimensional, studiile companiei Addvances evaluând 14 componente fundamentale sau dimensiuni ale climatului, care constituie indicatori relevanţi ai stării psihosociale a întreprinderii, respectiv: Coerenţa strategiei şi funcţionării, Politica de deschidere socială, Confort material şi moral, Claritatea sarcinii şi a rolului, Disponibilitatea şi fluiditatea informaţiei, Supleţe în supervizare sau stilul de conducere, Încurajarea ideilor inovatoare şi a iniţiativei, Spiritul de echipă, Calitatea relaţiilor personale, Sentimentul de echitate, Responsabilitate, Autonomie, Implicare-Motivare, Libertatea de expresie şi Luarea în considerare.

Evaluarea climatului psiho-social se realizează prin intermediul unui studiu cantitativ, auto-administrat. Angajaţii companiei primesc chestionare complexe pe care le completează acasă.  Chestionarele sunt anonime şi confidenţiale. Top-managementul companiei are acces doar la rezultatele studiului, nu şi la chestionare.

 

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more