Sprijinirea instituţiilor pentru elaborarea cadrului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice ■ Implementarea procesului de planificare strategică la nivelu local, regional sau naţional ■ Evaluarea ex-ante sau ex-post a politicilor publice

Planuri integrate de dezvoltare urbană

O comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare pentru a fructifica toate oportunităţile şi pentru a utiliza raţional resursele.

Planurile integrate de dezvoltare urbană vizeză dezvoltarea urbană integrată pe termen mediu şi lung, şi asigură condiţia de predictibilitate necesară dezvoltării afacerilor, varietatea oportunităţilor de finanţare, de la fonduri europene la parteneriate public-private, poate asigura o folosire mai eficientă a bugetului primăriei pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor în cadrul comunităţii, care va stimula în continuare, la rândul său, mediul de afaceri şi investiţiile.

Planurile integrate de dezvoltare urbană vizeză cu preponderenţă:

a) reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane;
b) dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale.

În paralel cu procesul planificării dezvoltării urbane, este necesară însă şi o planificare judicioasă a resurselor comunităţii, în special cele financiare, proces ce ia forma planificării multianuale a investiţiilor.

Un program multianual de investiţii corect întocmit reprezintă o serie programată, realistă de investiţii, cu surse de finanţare temeinic identificate şi disponibilizate.

Obiectivele de investiţii vor fi aranjate în ordinea descrescătoare a priorităţii lor, determinată conform unei metodologii prestabilite şi aplicate cu consecvenţă şi sunt evaluate din punct de vedere al duratei de realizare şi costurilor de investiţii şi funcţionare.

Programele multianuale de investiţii ajută la stabilirea ordinii de priorităţi în programarea şi finanţarea investiţiilor, asigură coerenţă şi consecvenţă procesului investiţional, prin orientarea in mod constant, a resurselor financiare limitate către proiectele prioritare, asigură continuitatea financiară pe perioade care depăşesc un mandat legislativ, asigură coordonarea dintre programarea financiară şi cea de execuţie a obiectivelor de investiţii şi consolidează credibilitatea financiară.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more