Sprijinirea instituţiilor pentru elaborarea cadrului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice ■ Implementarea procesului de planificare strategică la nivelu local, regional sau naţional ■ Evaluarea ex-ante sau ex-post a politicilor publice

Strategii şi planuri de comunicare

 

Campaniile de comunicare proiectate şi implementate de către compania Addvances se subscriu unor proiecte publice prin care se urmăreşte educarea sau promovarea anumitor comportamente în rândul populaţiei sau anumitor categorii din populaţie.

Fiind unul dintre serviciile cu cea mai mare “vechime” în portofoliul Addvances, de-a lungul timpului compania a implementat campanii de comunicare de anvergură, pe diferite teme sau domenii, precum:

–  campanii de conştientizare asupra importanţei consumului unor alimente sănătoase (exemplu: campanii de promovare a consumului de peşte, campanii de promovare a consumului de fructe şi legume);

–  campanii de promovare a unui anumit comportament la nivelul societăţii (exemplu: campanii de promovare a reciclării, campanii de promovare a colectării selective);

– campanii de publicitate a proiectelor europene, campanii şi caravane de informare cu privire la diferitele programe de finanţare;

– campanii de conştientizare în domeniul incluziunii sociale;

– campanii de promovare a turismului din anumite areale turistice etc.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more