DOMENII de EXPERTIZĂ

Addvances este o companie de consultanţă în management şi marketing care furnizează servicii integrate în domeniul dezvoltării durabile a sectorului public şi privat, asistând clienţii pe parcursul întregului proces de planificare şi implementare a proiectelor, pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare, prin intermediul studiilor şi analizelor efectuate, continuând cu elaborarea strategiilor, planurilor şi proiectelor şi finalizând cu implementarea proiectelor.

Managementul Proiectelor

Serviciile de management de proiect au fost dezvoltate în cadrul companiei Addvances ca urmare a solicitărilor tot mai numeroase venite din partea clienţilor companiei pentru punerea în practică a planurilor şi strategiilor elaborate.

Strâns legate de ariile de expertiză ale companiei, asigurăm servcii integrate de management de proiect, de la identificarea surselor de finanţare, la elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi furnizarea de asistenţă de specialitate în implementare.

Prin serviciile de management de proiect, Addvances asistă clienţii privaţi şi publici în dezvoltarea şi gestionarea programului de investiţii, abordând proiectele individuale prin luarea în calcul a factorilor interdependenţi existenţi în proiectele clientului şi în cele ale concurenţilor direcţi şi indirecţi.

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more