Sprijinirea instituţiilor pentru elaborarea cadrului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice ■ Implementarea procesului de planificare strategică la nivelu local, regional sau naţional ■ Evaluarea ex-ante sau ex-post a politicilor publice

Dezvoltare instituţională

Serviciile de consultanţă în domeniul dezvoltării instituţionale vizează îmbunătăţirea performanţei organizaţiei, crearea unor structuri instituţionale mai relevante, creşterea nivelului de răspundere instituţională sau individuală;  îmbunătăţirea transparenţei şi comunicării între conducere şi angajaţi şi stabilirea de priorităţi pentru alocarea eficientă şi eficace a resurselor.

Pentru atingerea acestor obiective specifice este însă necesară parcurgerea unui proces complex şi complet, pornind de la un audit realist al situaţiei actuale şi stabilirea unor obiective strategice de dezvoltare instituţională. Dezvoltarea instituţională se poate realiza aşadar doar în cadrul unui proces de planificare strategică.

Aceasta din urma va furniza direcţia şi obiectivul pe termen lung al organizaţiei, care are menirea de a asigura avantajele competitive organizaţiei, configurând resursele pe care contează, într-un mediu extrem de versatil spre a realiza obiectivul pentru care organizaţia a fost creată.

Printre rezultatele concrete ale serviciilor de consultanţă în domeniul dezvoltării instituţionale întâlnim cel mai frecvent:

  • – regândirea ROF şi a organigramei;
  • – proiectarea şi implementarea unui sistem de indicatori de performanţă pentru fiecare nivel ierarhic al instituţiei;
  • – familiarizarea cu bugetarea multianuală şi elaborarea unui ghid practic de implementare a acesteia;
  •  – implementarea unor metode moderne de management şi a tehnicilor de tip tablouri de bord;
  • – elaborarea unor manuale de proceduri;
  • – organizarea de sesiuni şi programe integrate de training pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale ale resurselor umane din cadrul organizaţiei.

 

Analiza saptamanii

Exporturile și importurile din România comparativ cu țările Uniunii Europene

EXPORTURI La nivelul celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au exportat, în anul 2012, produse în valoare totală de 4.515,1 miliarde Euro, dintre care 62,7% au fost în interiorul uniunii și 37,3% cu celelalte țări de pe mapamond….

see all read more