PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020

Client: Consiliul Județean Vaslui
Localizare: Vaslui
Perioada de implementare: 2009-12-22 - 2010-10-18
Stadiu: Finalizat

Descriere

Scopul contractului a fost reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a judeţului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.

 

Activitati

Activități

1)  Elaborarea documentului „Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, 2009-2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a judeţului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel judeţean şi local, precum şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene;

2)   Identificarea de intervenţii prin proiecte, eligibile în vederea finanţării prin Programele Operaţionale Regional şi Sectoriale, disponibile, transpuse în Fise de proiecte şi grupate în cadrul unui Portofoliu de Proiecte;

3)   Introducerea unui model de planificare strategică de către Consultant care va permite ulterior Consiliului Judeţean Vaslui monitorizarea, evaluarea, măsurarea performanţei, Servicii elaborare „Strategia de dezvoltare economico socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020” revizuirea şi actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare a judeţului, precum şi furnizarea de asistenţă tehnică personalului Consiliului Judeţean Vaslui în vederea însuşirii tehnicilor şi instrumentelor utilizate;

4)      Consultarea publică a “Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”, care va fi realizată de către Consultantul care va realiza strategia de dezvoltare a judeţului şi cu participarea personalului desemnat de către Beneficiar.

Rezultatele contractului

Derularea contractului a avut în vedere obţinerea următoarelor rezultate:

  1. „Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”,  elaborată de către  Consultant, conform specificaţiilor tehnice descrise în cadrul acestui caiet de sarcini şi aprobată în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui;
  2. „Portofoliul de proiecte al judeţului Vaslui”, destinat accesării Programelor de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene, realizat şi fundamentat pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului, conform specificaţiilor tehnice descrise în cadrul acestui caiet de sarcini, însoţit de un număr de 10 Fişe de Proiect corespunzătoare unor proiecte identificate în cadrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare;
  3. Sumarul Executiv al „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”, elaborat;
  4. Modelul de planificare strategică introdus la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui, în vederea derulării fazelor de monitorizare, evaluare, măsurare a performanţei, revizuire şi actualizare periodică a strategiei de dezvoltare a judeţului;
  5. Raportul de consultare publică elaborat în urma desfăşurării procesului de consultare publică a „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”,
  6. Rapoartele de progres realizate conform planificării procesului de realizare a strategiei de dezvoltare a judeţului.