PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Elaborarea, traducerea și multiplicarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpina, județul Prahova

Client: Municipiul Câmpina
Localizare: mun. Câmpina, jud. Prahova
Perioada de implementare: 2011-08-12 - 2011-12-02
Stadiu: Finalizat

Descriere

Obiectivul general al contractului l-a reprezentat eficientizarea activităţii administraţiei publice locale din municipiul Câmpina  prin creşterea capacităţii de a realiza o planificare strategică, bazată pe  prioritizarea acţiunilor şi cheltuielilor bugetare şi pe stabilirea  unui dialog cu partenerii locali.

Activitati

Scopul contractului a vizat elaborarea „Strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpina pe perioada 2011  –  2017”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a unui proces de consultare a factorilor locali interesaţi, și a inclus generarea de scenarii de dezvoltare a Municipiului Câmpina şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.

 

Proiectul a urmărit, aşadar, dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială şi economică la nivelul municipiului Câmpina, prin intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică.

 

Rezultatele contractului.

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra capacitaţii administrative a autorităţii publice locale din municipiul Câmpina şi a contribuit la îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Derularea contractului a avut în vedere obţinerea următoarelor rezultate, conform unor specificaţii tehnice:

  • Primăria oraşului Câmpina dispune acum de o Strategie de dezvoltare locală, elaborată în cadrul unui proces participativ, conform modelelor de bună practică utilizate în Statele Membre ale Uniunii Europene, care a definit o traiectorie clară pentru viitorul oraşului, a identificat paşii necesari de urmat pentru dezvoltarea fiecărui sector de activitate, conform nevoilor, problemelor și potenţialului localităţii.
  • Acest proiect a venit în întâmpinarea problemelor reale identificate atât la nivelul grupurilor de cetăţeni, dar şi a factorilor de decizie. Procesul de planificare strategică a pornit de la analizarea şi revizuirea ”Planului local de dezvoltare durabilă a municipiului Câmpina” (realizat la nivelul Primăriei în anul 2004, cu sprijinul financiar al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare prin programul Agenda Locală 21);
  • Strategia a constituit un instrument curent de management orientat spre utilizarea eficientă a resurselor publice în vederea atingerii obiectivelor prioritare ale comunității.

Proiectul a implicat aleşii locali, managerii şi specialiştii în procesul de elaborare şi implementare, contribuind la dezvoltarea capacităţii instituţionale, la maximizarea şanselor replicării la parametrii calitativi superiori şi la generarea „sentimentului de proprietate” asupra strategiei, condiţie necesară implementării ei cu succes.