PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Realizarea unui instrument pentru actualizarea permanentă a strategiei DGASPC Sector 3, București

Client: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3
Localizare: București
Perioada de implementare: 2010-12-19 - 2011-04-19
Stadiu: Finalizat

Descriere

Activitatea a constat într-o analiză a organigramei şi a structurilor funcţionale la nivelul resurselor umane din cadrul DGASPC sector 3, precum şi într-o analiză a nevoilor de formare la nivelul instituţiei.

Activitati

Obiectivul general al contractului a vizat întărirea capacităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 la nivelul structurilor şi a proceselor de management a ciclului de politici publice, în vederea creşterii eficacităţii organizaţionale la nivelul instituţiei.
Pentru completarea strategiei DGASPC Sector 3, în cadrul analizei s-au aplicat o serie de instrumente în vederea identificării:
• Particularităţilor managementului resurselor umane la nivelul DGASPC sector 3;
• Atribuţiilor departamentului de resurse umane;
• Nevoilor de formare ale angajaţilor din cadrul DGASPC sector 3.
Activitatea s-a finalizat cu elaborarea unui raport de audit, ce conţine rezultatele analizelor/studiilor întreprinse precum şi un set de recomandări cu privire la conţinutul capitolului „Dezvoltarea resurselor umane şi formarea profesională”, din cadrul Strategiei DGASPC Sector 3.