PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Studiul privind disparităţile de dezvoltare existente la nivelul Zonei Metropolitane Craiova

Client: Agentia de dezvoltare Sud Vest Oltenia
Localizare: Zona Metropolitană Craiova
Perioada de implementare: 2013-09-01 - 2014-03-31
Stadiu: Nefinalizat

Descriere

Analiza urmăreşte identificarea disparităților teritoriale din Zona Metropolitană Craiova (ZMC) care va avea un rol important în identificarea nevoilor de dezvoltare intra-zonă și va contribui totodată la valorificarea echilibrată a resurselor în perioada următoare în vederea rezolvării problemelor întâmpinate la nivelul zonei.

Activitati

Obiectivul general al studiului este acela de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării polului de creștere pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020, precum și furnizarea de sprijin UAT-urilor din cadrul ZMC pentru elaborarea unor documente de programare coerente și unitare.

Obiectivele specifice ale studiului:

–          Analiza disparităților existente la nivelul ZMC

–          Evaluarea nevoilor de dezvoltare la nivelul ZMC și identificarea perspectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung la nivelul ZMC

Studiile vor pune în evidenţă, din perspectiva teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potențialului municipiului Craiova și a localităților învecinate, domeniile și activitățile cu cele mai mari şanse pentru ca Zona Metropolitana Craiova (ZMC) să îşi consolideze avantajul competitiv și rolul de pol de creștere în Regiunea Sud-Vest.

În perspectiva următoarei perioade de finanţare 2014-2020, studiul va permite identificarea perspectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung şi va reprezenta:

–          Suport pentru pregătirea documentelor pentru perioada de programare 2014-2020;

–          Instrument de lucru în procesul de planificare la nivelul ZMC;

–          Suport în elaborarea de scenarii de dezvoltare;

–          Model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, socială și teritorială.