PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Servicii de consultanță în vederea implementării proiectului „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural ( SUSTCULT)” Programul South East Europe

Client: Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău
Localizare: Bacău, regiunea SEE
Perioada de implementare: 2013-03-14 - 2014-02-14
Stadiu: Nefinalizat

Descriere

ADDVANCES a oferit în cadrul contractului un pachet de servicii de consultanță aferente proiectului „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural ( SUSTCULT)” Programul South East Europe, Axa prioritară Dezvoltarea sinergiilor transnaționale în vederea creșterii sustenabile a zonelor”.

Activitati

Serviciile de consultanță în vederea implementării proiectului „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural (SUSTCULT)” au vizat asigurarea măsurilor de vizibilitate a proiectului, organizarea de întâlniri de diseminare a rezultatelor obținute în urma fazelor de desfășurare a proiectului, construirea și menținerea unei rețele de experți locali cu extindere la nivelul Sud Estului Europei, prin participarea activă a experților la întâlnirile tematice organizate de partenerii proiectului. Addvances a oferit asistență tehnică în vederea utilizării, introducerii de hărți digitizate ale patrimoniului cultural identificat în planul de management, în platforma GIS și a realizat Planul de management și Planul de afaceri conform metodologiei comune din cadrul proiectului.

Proiectul „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural (SUSTCULT)” este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, Axa prioritară „Dezvoltarea sinergiilor transnaționale în vederea creșterii sustenabile a zonelor” și implică parteneri din 7 țări:Italia, Slovacia, Grecia, România, Ungaria, Macedonia și Albania.