PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Realizarea de strategii de dezvoltare locală în cadrul proiectului ”Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea”

Client: ADI Zona Meropolitană Oradea
Localizare: Zona Metropolitană Oradea, jud. Bihor
Perioada de implementare: 2011-07-25 - 2012-01-24
Stadiu: Finalizat

Descriere

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivelul comunelor existente din cadrul Zonei Metropolitane Oradea, precum și a Zonei Metropolitane, de a realiza o mai bună planificare strategică pentru dezvoltarea locală durabilă şi dezvoltarea de parteneriate în vederea implementării proiectelor de interes local.

Activitati

Obiectul principal al contractului a fost reprezentat de elaborarea a 12 strategii de dezvoltare pentru localitățile existente din cadrul Zonei Metropolitane Oradea precum și corelarea strategiilor locale într-un document de referinţă cu impact metropolitan, unitar formulată.

 

Obiectivul general al strategiilor de dezvoltare durabilă îl reprezintă creşterea standardului de viaţă prin valorificarea resurselor existente şi promovarea potenţialului unităților teritorial-administrative. Pentru a duce la îndeplinirea acestui obiectiv a fost realizată o analiză completă şi realistă a situaţiei existente în cadrul localităților existente din cadrul Zonei Metropolitane Oradea precum și a Zonei Metropolitane, corelată cu situaţia din judeţul Bihor şi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Procesul de planificare strategică adoptat a contribuit la generarea de scenarii de dezvoltare a localităților și a Zonei Metropolitane şi la stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor și constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.

Rezultatele contractului:

 1. Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea 2011-2020.
 2. Strategia de dezvoltare a municipiului Oradea 2011-2020;
 3. Strategia de dezvoltare a comunei Borş 2011-2020;
 4. Strategia de dezvoltare a comunei Biharia 2011-2020;
 5. Strategia de dezvoltare a comunei Cetariu 2011-2020;
 6. Strategia de dezvoltare a comunei Girişu de Criş 2011-2020;
 7. Strategia de dezvoltare a comunei Ineu 2011-2020;
 8. Strategia de dezvoltare a comunei Nojorid 2011-2020;
 9. Strategia de dezvoltare a comunei Oşorhei 2011-2020;
 10. Strategia de dezvoltare a comunei Paleu 2011-2020;
 11. Strategia de dezvoltare a comunei Sînmartin 2011-2020;
 12. Strategia de dezvoltare a comunei Sîntandrei 2011-2020;
 13. Strategia de dezvoltare a comunei Toboliu 2011-2020;