PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Elaborarea, dezbaterea și avizarea Planului de management al Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele

Client: Consiliul Județean Galați
Localizare: Judeţul Galaţi
Perioada de implementare: 2011-03-21 - 2011-06-22
Stadiu: Finalizat

Descriere

Obiectul proiectului: realizarea documentelor necesare pentru aplicarea unui management eficient al sitului Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele precum și informarea și conștientizarea populației locale din zonă cu privire la importanța conservării biodiversității din acest areal.

Activitati

Descrierea detaliată a etapelor şi activităţilor

1. Inventarierea tipurilor de habitate şi specii de floră şi faună existente pe amplasament

2. Sampling pe teren cu echipe de experţi biologi pentru identificarea tipurilor de habitate şi specii, gradul de periclitare şi ameninţare

3. Caracterizarea şi descrierea sitului de interes comunitar Pădurea Gârboavele

4. Întrunirea a cel puţin trei grupuri de lucru pentru consultarea factorilor implicaţi la nivel local în conservarea biodiversităţii

5. Cartografierea sitului, întocmirea de hărţi privind distribuţia speciilor de floră şi faună precum şi a habitatelor caracteristice sitului

6. Identificarea ameninţărilor specifice pentru fiecare tip de habitat şi specie, propunerea de măsuri pentru conservarea favorabilă a acestora

7. Stabilirea planului de monitorizare al obiectivelor de management stabilite prin Planul de management al sitului

8. Zonarea sitului în funcţie de activităţile de vizitare şi de distribuţia speciilor .

9. Întocmirea Planului de Management al sitului de interes comunitar Pădurea Gârboavele