PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Brăila cu orizontul de timp 2014-2020

Client: Consiliul Judeţean Brăila
Localizare: Judeţul Brăila, Regiunea Sud Est
Perioada de implementare: 2013-05-28 - 2014-03-31
Stadiu: Nefinalizat

Descriere

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Brăila pentru următoarea perioadă de programare va include priorităţile de dezvoltare a modalităţilor de intervenţie oportune ale administraţiei publice în contextul dezvoltării durabile a judeţului. Realizarea unei strategii pe termen mediu/lung şi însuşirea acesteia de către forurile decizionale îmbunătăţeşte şansa de câştig a viitoarelor proiecte, conferind astfel o notă de siguranţă şi pregătire pentru dezvoltările viitoare.

Activitati

Obiectivul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Brăila cu orizontul de timp 2014-2020”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care va include scenarii de dezvoltare a judeţului şi priorităţile de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene. Având în vedere impactul previzionat al proiectului, în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor de dezvoltare, a modalităţilor de intervenţie oportune ale administraţiei judeţului în contextul dezvoltării, acest proiect va avea un efect pozitiv asupra viitoarelor proiecte elaborate de administraţia judeţului. Realizarea unei strategii pe termen mediu/lung şi însuşirea acesteia de către forurile decizionale îmbunătăţeşte şansa de câştig a viitoarelor proiecte, conferind astfel o notă de siguranţă şi pregătire pentru dezvoltările viitoare. Acest document va lua în considerare şi va integra următoarele aspecte:

–          Tendinţele actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea judeţului;

–          Liniile directoare privind dezvoltarea regională şi naţională, precum şi cele ale documentelor strategice şi de politici sectoriale la nivelul UE;

–          Asigurarea unei imagini privind obiectivele de dezvoltare ale judeţului;

–          Identificarea posibilităţilor de a crea complementaritate cu proiecte relevante la nivel naţional sau regional;

–          Fundamentarea absorbţiei în următoarea perioadă de programare;

–          Identificarea domeniilor cheie, a problemelor majore şi a potenţialului de dezvoltare care ar putea duce la rezolvarea lor, punerea în valoare a potenţialului de dezvoltare şi consolidarea poziţiei judeţului Brăila la nivel regional şi naţional.