PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Programare strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din sectorul prioritar sănătate

Client: Consiliul Județean Bacău
Localizare: Judeţul Bacău
Perioada de implementare: 2011-03-21 - 2011-06-22
Stadiu: Finalizat

Descriere

Rezultatele directe ale proiectului:

 • Un diagnostic al sistemului de sănătate: raport de analiză ;
 • Un sistem de indicatori de analiză şi monitorizare continuă a sistemului de sănătate;
 • O strategie de reformare a sistemului public de furnizare a serviciilor de sănătate.

Pentru fundamentarea strategiei, a fost realizată o analiză statistică a datelor secundare, a fost desfăşurat un sondaj de opinie pentru identificarea stării de sănătate a populaţiei şi interviuri în profunzime cu managerii unităţilor spitaliceşti din judeţul Bacău.

Elaborarea strategiei de reformare a serviciilor publice de sănătate din judeţul Bacău s-a încadrat în reforma sistemului de sănătate din România condusă de Ministerul Sănătăţii.

Activitati

Lotul 1: Elaborarea unui document strategic “Analiza diagnostic și document programatic strategic”, o analiză-diagnostic a serviciilor publice descentralizate/ deconcentrate din domeniul sănătăţii şi a sistemului medical din judeţul Bacău, în general (public şi privat).

Activităţile principale pe care compania Addvances le-a derulat în cadrul acestui lot de servicii au fost:

 • Identificarea şi evaluarea factorilor sociali şi demografici ai judetului Bacău
 • Identificarea şi evaluarea factorilor determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei
 • Identificarea şi evaluarea stării de sănătate a populaţiei
 • Evaluarea sistemului public de furnizare a serviciilor de sănătate;
 • Elaborarea unei analize diagnostic și a unui document programatic strategic ce va conţine liniile directoare pentru imbunătățirea / reformarea sistemului public de sănătate de la nivelul județului Bacău.

Pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii sanitare descentralizate / deconcentrate și pentru sprijinirea procesului de descentralizare a sistemului sanitar din județul Bacău, a fost elaborat un document strategic „Analiza diagnostic și document programatic strategic”, o analiză – diagnostic a serviciilor publice descentralizate / deconcentrate din domeniul sănătăţii, a sistemului medical din judeţul Bacău (public, dar şi a facilităţilor private). De asemenea, a fost identificată complementaritatea cu sistemul de stat a furnizorilor privaţi de servicii socio-medicale.

Au fost analizate :

 • adresabilitatea instituțiilor din sistemul sanitar din județul Bacău (dpdv geografic);
 • eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor prin prisma potențialei concentrări a managementului spitalelor şi negocierii cu furnizorii de produse / servicii la nivelul întregului judeţ;
 • accesibilitate, complementaritatea serviciilor publice cu mediul privat. Eventuala concurență şi loialitatea acesteia;
 • direcţii de optimizare a serviciilor publice din domeniul sanitar.

În baza studiilor realizate, a fost realizat un document programatic strategic de revizuiri structurale în domeniul sanitar. Acest instrument se va corela cu Planul de acţiune al strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, politică şi legislația UE, națională, regională precum și Strategia de dezvoltare a Județului Bacău.

Obiectivele specifice ale activității:

 • Sintetizarea cadrului legislativ european, național, regional și județean, a cadrului politic sectorial sanitar actual și a cadrului financiar în domeniul sectorial sanitar;
 • Realizarea unei analize diagnostic a stării de sănătate a populației precum și a factorilor determinanți ai stării de sănătate a populației, la nivelul județului Bacău;
 • Realizarea unei analize diagnostic a sistemului public de furnizare a serviciilor de sănătate;
 • Elaborarea unui sistem de indicatori de monitorizare continuă a sistemului de sănătate armonizat cu cadrul legislativ european şi naţional in vigoare;
 • Elaborarea unei propuneri de strategii de reformare a sistemului public de furnizare a serviciilor de sănătate din județul Bacău, pornind de la obiectivele de reformă și descentralizare ale sistemului sanitar coroborat.

LOT 2: Servicii de susținere a unui program de training pentru ocupația Director de Program, Domeniul: Administrație și servicii publice, Cod COR: 121013, acreditat CNFPA.

Acest lot de servicii a reprezentat desfăşurarea unui program de training pentru ocupaţia de Director de Program la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private din domeniul sănătăţii din judeţul Bacău. Absolvenţilor programelor de training le-au fost acordate diplome emise de CNFPA.