PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Planul de acţiune regional pentru inovare pentru perioada 2014-2020

Client: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Localizare: Regiunea Nord-Est
Perioada de implementare: 2012-05-14 - 2012-05-31
Stadiu: Finalizat

Descriere

Proiectul a avut ca obiectiv creşterea rolului agenţiilor pentru dezvoltare de a dezvolta sistemul de inovare regional ca şi o interfaţă de promovare a inovării, implicând actorii relevanţi din domeniu şi făcându-i să lucreze într-un cadru larg şi omogen pe baza unei strategii regionale de inovare pe termen lung.

Activitati

Scopul acestui contract de servicii a fost cel de dezvoltare a unor activități de sprijinire a inovării, implicând toți factorii interesați relevanți pentru mobilizarea în utilizarea fondurilor europene din perspectiva următoarei etape de programare, pentru acele proiecte prin care se vor promova valorizarea sistemului inovativ regional.

Obiectivele contractului:

 • Sintetizarea situației actuale privind inovarea la nivelul Regiunii Nord-Est;
 • Stabilirea orientărilor strategice europene privind inovarea și a acțiunilor/inițiativelor din planul de acțiuni;
 • Identificarea și colaborarea dintre toți factorii interesați în domeniul inovării de la nivel regional.

Principalele activităţi realizate pentru atingerea obiectivelor contractului:

 • Sintetizarea raportului de analiza privind inovarea la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est;
 • Identificarea şi analiza orientărilor strategice europene şi naţionale;
 • Definirea și promovarea ofertei de servicii inovative la nivel regional
 • Stabilirea inițiativelor/acțiunilor pentru implementarea planului de acțiuni;
 • Detalierea inițiativelor/acțiunilor (perioada de implementare, buget estimat, surse de finanțare);
 • Identificarea și cuantificarea surselor de finanțare pentru implementarea planului de acțiune;
 • Prezentarea planului de acțiuni elaborat.

Rezultatele contractului:

 • Dezvoltarea unui Plan de acţiune regional pentru inovare pentru perioada 2014-2020;
 • Crearea în jurul ADR Nord-Est și a membrilor din Laboratorul Regional de Inovare a unei reţele regionale formate din factori interesați, care sunt familiarizaţi cu beneficiile inovării şi sunt implicați activ în pregătirea planului de acţiune şi punerea sa în aplicare;

Definirea și promovarea ofertei de servicii inovative, informare tehnologică și  domeniile de cerecetare-dezvoltare regionale ca oportunitate de de colaborare cu sectorul productiv de înființare de noi afaceri şi de creștere a activităților economice desfășurate de structurile CDI și TT regionale.