PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Analiză instituţională cu privire la realizarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Voluntari

Client: Direcția de Asistență Socială Voluntari
Localizare: Voluntari, Ilfov
Perioada de implementare: 2011-04-13 - 2011-05-18
Stadiu: Finalizat

Descriere

Contractul a avut drept scop îmbunătățirea capacității Direcției de Asistență Socială Voluntari în vederea dezvoltării viabile a structurii și a proceselor de management la nivelul politicilor publice în domeniul social, pentru o mai bună implementare a acestora.

Studiul a urmărit crearea și consolidarea unui proces decizional, atât la nivelul factorilor de decizie, cât și la nivelul personalului de execuție, și care să fie în măsură să faciliteze trecerea la un management public modern, bazat pe rezultate, astfel încât să se asigure o abordare coerentă, transparentă și responsabilă a nevoilor comunității.

Activitati

Obiectivul general al contractului a constat în sprijinirea activităților de reorganizare și dezvoltare a practicilor de management a resurselor umane la nivelul reprezentanților administrației publice locale.

Obiectivele specifice ale contractului au vizat dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor resurselor umane din administrația publică, în special în domeniul asistenței sociale,  unde personalul din structurile administraţiei publice locale nu este instruit adecvat pentru activitățile din acest domeniu:

  • Creșterea nivelului de perfecționare a 74 de angajați ai DAS Voluntari în utilizarea curentă a instrumentelor manageriale necesare implementării proceselor ciclului de politici publice.
  • Crearea unui instrument specific în vederea identificării și analizării nevoilor de formare permanente la nivelul personalului DAS Voluntari în concordanță cu temele orizontale ale politicilor UE privind egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

În analiza cadrului general de furnizare a serviciilor sociale de către Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari s-au avut în vedere:

  • identificarea componentelor comunitare şi evoluţia lor în timp;
  • relaţia dintre DAS Voluntari şi comunitate: capacitatea DAS de furnizare a serviciilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
  • implicarea DAS Voluntari în strategia comunitară.