PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Elaborarea Strategiei comune de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni şi a unui Plan comun de acţiune

Client: Municipiul Dorohoi, Botoșani
Localizare: Dorohoi, România – Edineţ – Briceni, Republica Moldova
Perioada de implementare: 2011-08-29 - 2011-12-29
Stadiu: Finalizat

Descriere

Proiectul a contribuit la realizarea unei colaborări mai bune la nivel transfrontalier, la stimularea implementării de acţiuni cumune, şi, ceea ce este cel mai important, la dezvoltarea unei reţele şi altor forme de parteneriat în cadrul zonei Dorohoi – Edineţ – Briceni.

Activitati

Obiectivul general al acţiunii propuse este încurajarea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea de reţele şi a altor forme de parteneriat în zona Dorohoi-Edineț – Briceni.

Obiective specifice ale proiectului “Cross-Border network between Dorohoi, Edinet and Briceni communities” se referă la creşterea capacităţii administrative şi dezvoltarea unor instrumente moderne în domeniul managementului public, cu scopul creşterii performanţelor administraţiilor publice locale:

1. Crearea unei reţele de cooperare transfrontalieră în zona Dorohoi – Edineț – Briceni, în vederea creşterii performanţelor administraţiilor publice locale;

2. Crearea de strategii şi planuri de acţiune comune în vederea dezvoltării socio-economice a zonei şi a societăţii civile;

3. Creşterea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineț – Briceni.

Principalele rezultate ale implementării proiectului a vizat:

  • Continuarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară, de deconcentrare a serviciilor publice şi a procesului de reformă a administraţiei publice;
  • Creşterea gradului de transparenţă în relaţiile publice şi a implicării societăţii civile la luarea actului decizional;
  • Creşterea eficienţei şi a gestionării resurselor prin implementarea de noi instrumente şi metode de management public;
  • Mărirea gradului de absorbţie a surselor externe de finanţare;
  • Evaluarea continuă a impactului şi necesităţilor comunităţii şi corelarea acestora cu planurile şi strategiile de acţiune;
  • Prevenirea şi combaterea corupţiei.