PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Consultanță managerială și activități de training pentru implementarea proiectului „Eficiență, calitate, promptitudine în cadrul DGASPC Hunedoara”

Client: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
Localizare: Municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara
Perioada de implementare: 2011-10-31 - 2012-12-08
Stadiu: Finalizat

Descriere

Obiectivul general al contractului a constat în perfecționarea structurilor și proceselor manageriale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pentru eficientizarea implementării politicilor și strategiilor descentralizate de asistență socială la nivel județean și local.

Activitati

Obiectivul general al contractului a constat în perfecționarea structurilor și proceselor manageriale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pentru eficientizarea implementării politicilor și strategiilor descentralizate de asistență socială la nivel județean și local.

Atingerea obiectivului major și cel specific s-a realizat prin:

  • proiectarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță pentru fiecare nivel ierarhic al instituției;
  • familiarizarea cu bugetarea multianuală și elaborarea unui ghid practic de implementare a acesteia;
  • implementarea unor metode moderne de management și a tehnicilor de tip tablou de bord;
  • elaborarea unor manuale de proceduri;
  • organizarea de sesiuni și programe integrate de training pentru dezvoltarea competențelor profesionale și manageriale ale resurselor umane din cadrul DGASPC.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost implementate următoarele două categorii de servicii:

I. Consultanță managerială pentru analiza/diagnoza sistemului de management și elaborare instrumente de lucru:

1.1. Diagnosticarea sistemului de management și elaborarea unui Raport de analiză Diagnostic;

1.2. Manual de proceduri pentru planificarea strategică a resurselor umane, materiale și financiare;

1.3. Ghid practic de implementare a bugetării multianuale;

1.4. Proiectare tablouri de bord pe niveluri ierarhice;

1.5. Implementare și integrare tablouri de bord;

1.6. Manual de utilizare tablouri de bord;

1.7. Proiectare și implementare sistem de indicatori de performanță specifici serviciilor sociale oferite de D.G.A.S.P.C;

1.8. Ghid de proceduri pentru fundamentarea și monitorizarea indicatorilor de performanță ai serviciilor sociale;

1.9. Studiu de optimizare a structurii organizatorice a D.G.A.S.P.C.

II. Servicii de training:

2.1. Seminar cu tema “Egalitate de şanse în serviciile publice de asistenţă socială şi protecţia copilului”;

2.2. Sesiune training “Mediu curat şi sănătos, premisă a dezvoltării durabile”;

2.3. Training management participativ;

2.4. Instruirea personalului care va asigura planificarea strategică a resurselor D.G.A.S.P.C.;

2.5. Instruire utilizatori tablouri de bord;

2.6. Instruirea personalului care va asigura monitorizarea indicatorilor de performanţă.