PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei pentru orizontul de timp 2014-2020

Client: Municipiul Vatra Dornei
Localizare: Municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava
Perioada de implementare: 2013-05-10 - 2013-12-06
Stadiu: Finalizat

Descriere

În cadrul contractului s-a elaborat „Strategia de dezvoltare economico- socială a municipiului Vatra Dornei cu orizontul de timp 2014-2020”, formulată în urma desfăşurării de studii şi analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care au inclus generarea de scenarii de dezvoltare a comunităţii şi stabilirea unui portofoliu de proiecte prioritare, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene.

Activitati

Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei pentru orizontul de timp 2014-2020 a fost formulată în urma desfăşurării de studii şi analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, inclunzând generarea de scenarii de dezvoltare a comunităţii şi stabilirea unui portofoliu de proiecte prioritare, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene. Documentul elaborat a fost definitivat în urma consultării publice a actorilor relevanţi din municipiul Vatra Dornei.

Proiectul s-a finalizat cu instruirea personalului Primăriei Municipiului Vatra Dornei în domeniul planificării strategice în vederea monitorizării, evaluării, măsurării performanţei, revizuirii şi actualizării periodice a strategiei de dezvoltare.