PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Planul de Dezvoltare a Microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”

Client: Asociația Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei”, Sulița, Botoșani
Localizare: Teritoriul GAL „Colinele Moldovei”, județul Botoșani
Perioada de implementare: 2012-03-01 - 2012-04-30
Stadiu: Finalizat

Descriere

Planul de dezvoltare locală al microregiunii Colinele Moldovei a fost elaborat în contextul procesului de selectare a Grupurilor de Acţiune Locală organizat în cadrul axei 4 LEADER a PNDR în anul 2012. În baza dosarului de candidatură elaborat de compania Addvances, dosar în care Planul de Dezvoltare Locală a reprezentat elementul central, proiectul Grupul de Acţiune Locală Colinele Moldovei a fost declarat eligibil, ulterior semnându-se şi contractul de finanţare pentru funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru implementarea proiectelor propuse în plan.

Activitati

Elaborarea strategiei este fundamentată pe o evaluare detaliată a situaţiei prezente în teritoriu şi pe analiza amănunţită a opiniilor comunităţilor locale vis-a-vis de nevoile şi de potenţialul zonei.

Urmărind îndeaproape indicaţiile modelului Planului de Dezvoltare Locală, analiza diagnostic a detaliat fiecare aspect prezent în teritoriu, iar analiza SWOT a prezentat concluziile analizei diagnostic, a consultărilor publice şi aprecierile echipei de experţi care a elaborat documentul.

În acest fel s-a asigurat analizei un nivel calitativ superior, datorită reprezentării deopotrivă a nevoilor resimţite de comunitatea locală, a rezultatelor analizei complexe a datelor statistice şi a recomandărilor specialiştilor în dezvoltare locală.

Priorităţile de dezvoltare ale Strategiei au fost elaborate utilizând o metodologie care evaluează atât opinia comunităţii locale dar şi concluziile analizelor socio-economice şi de potenţial.

În cadrul procesului de elaborare a startegiei fost analizată opinia reprezentanţilor locali cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare pentru microregiune. Concluziile consultărilor publice au fost utilizate la elaborarea analizelor SWOT, a viziunii de dezvoltare, a priorităţilor, a obiectivelor şi a măsurilor Planului de Dezvoltare Locală. În acest fel s-a asigurat o relaţie sinergică şi complementară între viziune, obiective şi priorităţi.