Project Portfolio

Project portfolio represents the direct and indirect evidence, the most tangible proof of a company experience and professionalism. The flagship projects, their variety and rank of specialization, show the true reality of a company. We have the pleasure and the honor to present, in this section, examples of such projects, which undeniably prove our company experience.

Study on development disparities existing in Craiova Metropolitan Area

Client: Agentia de dezvoltare Sud Vest Oltenia
Localisation: Zona Metropolitană Craiova
Period: 2013-09-01 - 2014-03-31
Stage: Under implementation

Description

The analysis aims to identify disparities in Craiova Metropolitan Area, which will play an important role in identifying the needs of development in the area and will also contribute to the balanced exploitation of resources in the near future in order to solve the problems encountered in the area.

Activities

Obiectivul general al studiului este acela de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării polului de creștere pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020, precum și furnizarea de sprijin UAT-urilor din cadrul ZMC pentru elaborarea unor documente de programare coerente și unitare.

Obiectivele specifice ale studiului:

–          Analiza disparităților existente la nivelul ZMC

–          Evaluarea nevoilor de dezvoltare la nivelul ZMC și identificarea perspectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung la nivelul ZMC

Studiile vor pune în evidenţă, din perspectiva teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potențialului municipiului Craiova și a localităților învecinate, domeniile și activitățile cu cele mai mari şanse pentru ca Zona Metropolitana Craiova (ZMC) să îşi consolideze avantajul competitiv și rolul de pol de creștere în Regiunea Sud-Vest.

În perspectiva următoarei perioade de finanţare 2014-2020, studiul va permite identificarea perspectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung şi va reprezenta:

–          Suport pentru pregătirea documentelor pentru perioada de programare 2014-2020;

–          Instrument de lucru în procesul de planificare la nivelul ZMC;

–          Suport în elaborarea de scenarii de dezvoltare;

–          Model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, socială și teritorială.