Project Portfolio

Project portfolio represents the direct and indirect evidence, the most tangible proof of a company experience and professionalism. The flagship projects, their variety and rank of specialization, show the true reality of a company. We have the pleasure and the honor to present, in this section, examples of such projects, which undeniably prove our company experience.

Development Strategy for Braila county, 2014-2020

Client: Consiliul Judeţean Brăila
Localisation: Judeţul Brăila, Regiunea Sud Est
Period: 2013-05-28 - 2014-03-31
Stage: Under implementation

Description

Development Strategy for Braila county for the next programming period, will include the development priorities of appropriate intervention methods, that public administration will make, in the context of sustainable development of the county. Creating a strategy for medium/long term and its assimilation by decision-making forums, improves the chance of winning future projects, giving a touch of safety and preparation for future developments.

Activities

Obiectivul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Brăila cu orizontul de timp 2014-2020”, formulată în urma desfăşurării de analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care va include scenarii de dezvoltare a judeţului şi priorităţile de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene. Având în vedere impactul previzionat al proiectului, în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor de dezvoltare, a modalităţilor de intervenţie oportune ale administraţiei judeţului în contextul dezvoltării, acest proiect va avea un efect pozitiv asupra viitoarelor proiecte elaborate de administraţia judeţului. Realizarea unei strategii pe termen mediu/lung şi însuşirea acesteia de către forurile decizionale îmbunătăţeşte şansa de câştig a viitoarelor proiecte, conferind astfel o notă de siguranţă şi pregătire pentru dezvoltările viitoare. Acest document va lua în considerare şi va integra următoarele aspecte:

–          Tendinţele actuale şi cele de perspectivă în dezvoltarea judeţului;

–          Liniile directoare privind dezvoltarea regională şi naţională, precum şi cele ale documentelor strategice şi de politici sectoriale la nivelul UE;

–          Asigurarea unei imagini privind obiectivele de dezvoltare ale judeţului;

–          Identificarea posibilităţilor de a crea complementaritate cu proiecte relevante la nivel naţional sau regional;

–          Fundamentarea absorbţiei în următoarea perioadă de programare;

–          Identificarea domeniilor cheie, a problemelor majore şi a potenţialului de dezvoltare care ar putea duce la rezolvarea lor, punerea în valoare a potenţialului de dezvoltare şi consolidarea poziţiei judeţului Brăila la nivel regional şi naţional.