PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Strategia de dezvoltare economică durabilă a județului Bacău pentru perioada 2010-2030

Client: Consiliul Județean Bacău
Localizare: Bacău
Perioada de implementare: 2010-05-07 - 2011-06-07
Stadiu: Finalizat

Descriere

Descriere

Proiectul a urmărit dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea economică la nivelul judeţului Bacău, prin intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică şi stimularea formării de deprinderi în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţiei, ca instrument al unei mai bune guvernări, în acest context proiectul promovând unul dintre principiile de bază al e-guvernării: consultarea publică.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Asigurarea premiselor necesare creşterii economice
 • Consolidarea mediului de afaceri
 • Creşterea competitivităţii economice
 • Atragerea investiţiilor străine
 • Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă
 • Dezvoltarea urbană durabilă
 • Dezvoltarea rurală şi agricultura
 • Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale

Activitățile contractului

 • Realizarea unei analize relevante a stării existente a comunităţii care să fie valorificată ulterior în cadrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a judeţului;
 • Însuşirea de către membrii administraţiei locale a practicii de a lucra cu indicatori statistici, demografici şi economici
 • Elaborarea şi multiplicarea “Strategiei de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010 – 2030;
 • Realizarea unei platforme de comunicare on-line în vederea realizării consultării actorilor locali interesaţi;
 • Realizarea unui suport de curs „Fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă” pentru 100 de persoane; certificate de participare pentru 100 persoane instruite + 5 exemplare pentru Autoritatea Contractantă.

Rezultate

 • Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010 – 2030;
 • Platformă de comunicare on-line +1 domeniu de internet;
 • Suport de curs „Fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă” pentru 100 de persoane; certificate de participare pentru 100 persoane:

Activitati

Realizarea unei analize relevante a stării existente a comunităţii care să fie valorificată ulterior în cadrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a judeţului;

 • Însuşirea de către membrii administraţiei locale a practicii de a lucra cu indicatori statistici, demografici şi economici
 • Elaborarea şi multiplicarea “Strategiei de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010 – 2030;
 • Realizarea unei platforme de comunicare on-line în vederea realizării consultării actorilor locali interesaţi;
 • Realizarea unui suport de curs „Fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă” pentru 100 de persoane; certificate de participare pentru 100 persoane instruite + 5 exemplare pentru Autoritatea Contractantă.