Project Portfolio

Project portfolio represents the direct and indirect evidence, the most tangible proof of a company experience and professionalism. The flagship projects, their variety and rank of specialization, show the true reality of a company. We have the pleasure and the honor to present, in this section, examples of such projects, which undeniably prove our company experience.

Consultancy services for implementation of the project „Achieving sustainability through integrated approach to the management of cultural heritage (SUSTCULT)” South East European Progamme

Client: Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău
Localisation: Bacău, regiunea SEE
Period: 2013-03-14 - 2014-02-14
Stage: Under implementation

Description

Addvances provided, in the contract package,  consulting services related to the project „Achieving sustainability through integrated approach to the management of cultural heritage (SUSTCULT)” South East European Progamme, Axis 4, Development of transnational synergies for sustainable growth areas

Activities

Serviciile de consultanță în vederea implementării proiectului „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural (SUSTCULT)” au vizat asigurarea măsurilor de vizibilitate a proiectului, organizarea de întâlniri de diseminare a rezultatelor obținute în urma fazelor de desfășurare a proiectului, construirea și menținerea unei rețele de experți locali cu extindere la nivelul Sud Estului Europei, prin participarea activă a experților la întâlnirile tematice organizate de partenerii proiectului. Addvances a oferit asistență tehnică în vederea utilizării, introducerii de hărți digitizate ale patrimoniului cultural identificat în planul de management, în platforma GIS și a realizat Planul de management și Planul de afaceri conform metodologiei comune din cadrul proiectului.

Proiectul „Obținerea sustenabilității prin management integrat a patrimoniului cultural (SUSTCULT)” este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, Axa prioritară „Dezvoltarea sinergiilor transnaționale în vederea creșterii sustenabile a zonelor” și implică parteneri din 7 țări:Italia, Slovacia, Grecia, România, Ungaria, Macedonia și Albania.