PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Studii & Analize

Studiul privind disparităţile existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est

Client: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Localizare: Regiunea Nord-Est
Perioada de implementare: 2012-03-17 - 2012-12-20
Stadiu: Finalizat

Descriere

Studiul privind disparităţile existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est se realizează în cadrul procesului de întocmire a Planului de Dezvoltare Regională  Nord-Est 2014 – 2020.

Obiectivul principal al Studiului privind disparităţile existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est este acela de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Nord-Est pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020, prin identificarea disparităţilor inter şi intrajudeţene din punct de vedere economic, social, demografic, etc. Identificarea disparităţilor teritoriale din regiune va avea un rol important în distribuirea echilibrată a resurselor în perioada următoare în vederea valorificării superioare a potenţialului existent şi rezolvării problemelor întâmpinate la nivel regional.

Activitati

Elaborarea Studiului privind disparităţile existente la nivelul Regiunii Nord Est a avut drept principal scop identificarea aspectelor de interes pentru dezvoltarea socio-economică şi de mediu care manifestă cele mai puternice decalaje în plan teritorial. Analiza a vizat descrierea comparativă a situaţiei de fapt pornind de la nivel judeţean şi până la nivel local. Pe baza datelor statistice dar şi a informaţiilor de ordin calitativ obţinute de la stakeholderi, studiul a prezentat o radiografie în detaliu a dezvoltării locale din Regiunea Nord Est.

Informaţiile prezentate au fost obţinute în baza analizei datelor secundare provenite de la Institutul Naţional de Statistică şi de la instituţiile sectoriale din regiune, informaţii care au fost completate cu date şi informaţii de natură calitativă obţinute în cadrul consultărilor publice (focus-group-uri, întâlniri de lucru, sondaje de opinie).

Comparaţiile realizate pentru identificarea diferenţelor de dezvoltare au vizat nivelul naţional regional (comparaţie între regiunile de dezvoltare ale României) şi intra-regional (nivel judeţean şi nivel local). Pentru a ilustra cât mai bine disparităţile identificate au fost elaborate grafice sugestive şi hărţi de disparitate, care au prezentat situaţia existentă la nivelul fiecărei UAT din regiune din prisma unor indicatori relevanţi pentru domeniile de studiu.

Ca instrument pentru planificare strategică, Studiul privind disparităţile regionale din Regiunea Nord Est oferă informaţii detaliate atât asupra decalajelor de dezvoltare care se manifestă în regiune, dar şi asupra arealelor la nivelul cărora au fost observate. De altfel, dimensiunea teritorială a studiului reprezintă o valoare adăugată deosebit de importantă pe care compania Addvances a oferit-o procesului de planificare pentru perioada de programare 2014-2020 la nivelul Regiunii Nord Est.