PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Studii & Analize

Studiu privind dezvoltarea urbană a Regiunii Nord-Est

Client: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Localizare: Regiunea Nord-Est
Perioada de implementare: 2012-03-17 - 2012-12-20
Stadiu: Finalizat

Descriere

Studiul privind dezvoltarea urbană la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est s-a realizat în cadrul procesului de întocmire a Planului de Dezvoltare Regională  Nord-Est 2014 – 2020.

Obiectivul principal al Studiului privind dezvoltarea urbană a Regiunii Nord-Est este acela de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Nord-Est pentru viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020, prin analiza aprofundată a nivelului actual de dezvoltare din mediul urban şi a investiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei prezente.

Activitati

Studiul privind dezvoltarea urbană a Regiunii Nord-Est a reprezentat agregarea informațiilor rezultate din analiza datelor statistice cu cele desprinse în urma unei largi consultări a administrației publice locale din mediul urban al regiunii.

Metodologia de lucru pentru desfășurarea studiului a fost elaborată de Compania Addvances şi a inclus machetarea secțiunilor studiului, elaborarea modelului de chestionar, elaborarea grilei de interviu, stabilirea surselor de date, elaborarea calendarului de lucru, etc.

Prima etapă de consultare a factorilor interesați din Regiune a constat în implementarea unui sondaj de opinie, desfășurat în baza unor chestionare elaborate şi administrate de compania Addvances la nivel regional. Eșantioanele vizate au fost stabilite de comun acord cu responsabilii de proiect din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est.

O componentă foarte importantă a studiului a reprezentat-o activitatea din teren, respectiv desfășurarea unor interviuri în profunzime la sediul unui eșantion reprezentativ de municipii și orașe din Regiunea Nord Est, selectate în baza unor criterii stabilite încă din faza de proiectare a studiului. Grupul țintă al interviurilor în profunzime a fost reprezentat de primarul, viceprimarul/ii, secretarul, directorii / șefii de servicii etc. din centrul urban vizitat. La interviuri au participat și doi reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Rezultatele studiului au fost prezentate de către consultanții Addvances în cadrul întâlnirilor de lucru ale parteneriatului regional, respectiv în grupurile de lucru județene și în grupul de lucru tematic regional privind dezvoltarea urbană.