PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Studiu de eficientizare a activității administrative a Primăriei Municipiului Craiova

Client: Primăria Municipiului Craiova
Localizare: Craiova
Perioada de implementare: 2013-10-01 - 2013-12-31
Stadiu: Finalizat

Descriere

Acest studiu constă în proiectarea unor instrumente și metodologii de analiză și aplicare acestora în vederea realizării unei prime diagnoze organizaționale, ca demers analitic având ca obiectiv o cunoaștere corectă și validă a situației în care se găsește organizația – țintă în momentul actual, oferind astfel informația necesară proiectării intervențiilor destinate schimbării și dezvoltării organizaționale.

Activitati

Obiectivul general al studiului. Analiza structurilor și proceselor manageriale din cadrul Primăriei municipiului Craiova, pentru eficientizarea implementării politicilor și strategiilor de dezvoltare locală.

Scopul studiului. Creșterea calității și a eficienței activităților de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor publice în domeniul dezvoltării socio-economice locale, prin optimizarea gestiunii resurselor financiare, umane și materiale și prin planificarea strategică a acestora.

 

Acest studiu constă în proiectarea unor instrumente și metodologii de analiză și aplicare acestora în vederea realizării unei prime diagnoze organizaționale, ca demers analitic, având ca obiectiv o cunoaștere corectă și validă a situației în care se găsește organizația – țintă în momentul actual, oferind astfel informația necesară proiectării intervențiilor destinate schimbării și dezvoltării organizaționale.

Studiul implică colectarea unor date pertinente și mai ales obiective despre operațiile curente, analizarea acestor date, extragerea concluziilor în vederea unor potențiale schimbări și îmbunătățiri.

Activitatea se va finaliza cu elaborarea unui raport de analiză ce va conține recomandări cu privire la conținutul capitolului de Dezvoltare a capacității administrative din cadrul Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020.