PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Servicii pentru planificarea, conceperea şi realizarea materialelor de promovare, inclusiv realizarea portalului web în cadrul proiectului ProBacTur

Client: Consiliul Județean Bacău
Localizare:
Perioada de implementare: 2012-12-12 - 2013-07-08
Stadiu: Finalizat

Descriere

Proiectul a contribuit la valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic specific judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activitățile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean.

Activitati

Media planul este planul de difuzare a mesajelor publicitare media, corespunzător obiectivelor proiectului. Prin media plan se prezintă perioada din an, timpul din zi și canalul media, pentru realizarea promovării prin intermediul anunțurilor publicitare în presa scrisă națională, prin intermediul anunțurilor/spoturilor radio naționale și locale, precum și prin participarea la emisiuni cu profil turistic la posturile naționale de televiziune.

Prestatorul va realiza o combinație optimă de media și suporturi în funcție de momentul difuzării (data, orar), aceasta urmărind:

– atingerea numărului maxim de indivizi ai segmentului-țintă;

– realizarea unui impact optim asupra segmentului-țintă (valorizarea mesajului);

– repetiție adecvată per segment și/sau individ;

– costuri minime în condițiile bugetului stabilit.

Promovarea prin mass-media în cadrul proiectului presupune transmiterea mesajelor prin intermediul canalelor media: radio, presa și TV. Pentru fiecare canal în parte se stabilesc criterii de performanță, pentru ca rezultatele să fie optime, tinând cont de obiectivele proiectului.