PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Studii & Analize

Servicii de Analiza statistică şi modelare socio economică, în cadrul proiectului “Analiza oportunităților de adaptare a ecosistemelor viticole românești la noul context competitiv și de mediu/ VIN.ECO.CHALLENGE”

Client: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI
Localizare: Regiunea Nord-Est
Perioada de implementare: 2013-03-06 - 2013-12-06
Stadiu: Finalizat

Descriere

“Analiza oportunităților de adaptare a ecosistemelor viticole românești la noul context competitiv și de mediu/ VIN.ECO.CHALLENGE” este un model de cercetare interdisciplinară ce integrează competenţe din diferite domenii: agro-meteorologie, viticultură, fenologie şi eco-fiziologie, economia şi politica viţei de vie.

Activitati

Obiectivul proiectului îl reprezintă asigurarea de noi cunoştinţe ştiinţifice şi metode operaţionale de îmbunătăţire a potenţialului agro-productiv al diferitelor soiuri de viţă de vie, în condiţiile stresului climatic din România. Acest obiectiv implică, de asemenea:

  • evaluarea durabilităţii economice şi de mediu a răspândirii rezultatelor în sectorul viticol românesc;
  • stimulentele politicii agricole ce permit sprijinirea implementării acestor procese

Activități

Activitatea 1: completarea bazei de date obţinută în urma anchetei şi integrată cu cei mai relevanţi parametri climatici reprezentaţi de radiaţia solară globală, temperatura aerului, durata de strălucire a soarelui, umiditatea relativă a aerului, precipitaţiile atmosferice, grindina şi frecvenţa acesteia.

În baza de date au fost incluse urmatoarele informatii: parametrii climatici pentru fiecare podgorie  şi distanţa fiecărei ferme de staţia meteorologică de unde au fost prelevate informaţii.

Activitatea 2: analiza statistică univariată pentru  fiecare parametru socio economic şi climatic inclus în baza de date: frecvenţa, media, valoare intermediară, moda, deviaţie standard şi varianţa.

Activitatea 3: analiza bivariată include coeficienţi de corelaţie, analiză de varianţă (ANOVA), chi patrat (chi square test). Rezultatul acestei activităţi constă în evidenţierea relaţiilor semnificative (pe baza testelor bivariate) dintre variabilele luate în studiu.

Activitatea 4: analiza multivariată utilizând doua tehnici în conjuncţie: analiza componentelor principale şi analiza de grupe. Rezultatul a fost:

  • numărul de grupe de ferme omogene
  • numărul şi lista fermelor care aparţin fiecărui grup de ferme
  • descrierea fiecărui grup de ferme utilizând parametri semnificativi selectaţi în etapa anterioară.

Activitatea 5: determinarea efectelor climatice asupra fermelor utilizând analiza de regresie în formă pătratică cunoscută în literatura de specialitate ca “abordare Ricardiană”. Rezultatele sunt: estimările coeficientului de regresie, procentul de variaţie explicat, nivel de semnificaţie al coeficienţilor şi simularea schimbarilor climatice asupra veniturilor fermei utilizând funcţia de regresie estimată anterior.

Aceste rezultate trebuie să fie testate pentru fiecare grup de ferme, determinate anterior prin analiza de grup.

Datele de intrare pentru realizarea analizei statistice privind din datele primare colectate în cadrul anchetei realizate în rândul universului cercetării prezentat în cadrul Anexei 2, prin intermediulinstrumentului prezentat în cadrul Anexei 1, şi din serii de date secundare.