PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Plan de marketing pentru realizarea Centrului Național de Informare Turistică Vatra Dornei

Client: Primăria Vatra Dornei
Localizare: municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava
Perioada de implementare: 2012-02-23 - 2012-03-23
Stadiu: Finalizat

Descriere

Planul de marketing a fost elaborat în conformitate cu Ghidul Solicitantului de la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Activitati

Planul de marketing a fost realizat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Documentul elaborat a cuprins justificarea potenţialului turistic al regiunii în care va funcţiona Centrul și a necesității creării Centrului  prin analiza curentă a pieței și analiza SWOT a turismului din zonă, evidențiindu-se atracţii turistice, evenimente culturale şi de afaceri, situri arheologice, structuri de primire, restaurante, posibilităţi de petrecere a timpului liber sau orice alte facilităţi ce pot însoţi o călătorie turistică sau/şi de interes turistic, alte produse turistice oferite în zonă, existenţa centrelor de informare turistică în zonă, potenţialul turistic, categorii de turişti, durata medie de şedere în zonă, facilităţi de cazare existente, sezonalitatea turismului în zonă, categorii de turism practicate în zonă,  alte elemente relevante.

„Planul de marketing pentru realizarea Centrului Național de Informare Turistică Vatra Dornei” stabilește obiectivele generale de marketing, strategiile de marketing, planul de acțiune și bugetul acestuia, precum și rezultatele preconizate.