PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Plan de marketing pentru realizarea Centrului Național de Informare Turistică Bârlad

Client: Primăria Bârlad
Localizare: municipiul Bârlad, jud. Vaslui
Perioada de implementare: 2012-02-23 - 2012-03-22
Stadiu: Finalizat

Descriere

Planul de marketing a fost elaborat în conformitate cu Ghidul Solicitantului de la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Activitati

„Planul de marketing pentru realizarea Centrului Național de Informare Turistică Bârlad” respectă prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

 

Planul de marketing a cuprins justificarea potenţialului turistic al regiunii în care va funcţiona Centrul, justificarea necesității creării Centrului, analiza SWOT a turismului în zonă, analiza curentă a pieţei și totodată a stabilit obiectivele generale de marketing și strategiile de marketing în vederea implementării obiectivelor. Planul de marketing trasează planul de acţiune pentru implementarea strategiilor de marketing, bugetul planului (corelat cu activităţile din planul de acţiune), precum și rezultatele preconizate.