PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Studii & Analize

Analiza pieţei privind înfiinţarea „Centrului Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative Transilvania de Nord”

Client: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Localizare: Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Perioada de implementare: 2011-01-10 - 2011-02-10
Stadiu: Finalizat

Descriere

Realizarea analizei pieţei a avut drept scop determinarea situaţiei curente şi a nevoilor pieţei ţintă de spaţii şi facilităţi specifice pentru operatorii economici care activează în domeniul industriilor creative şi a serviciilor suport, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, România.

Activitati

Obiectivele specifice  privind înfiinţarea „Centrului Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative Transilvania de Nord” au constat în:

 • identificarea şi descrierea pieţei ţintă; clienţi existenţi şi potenţiali;
 • analiza şi prognoza cererii pentru spaţii de producţie/ prestare servicii în cadrul „Centrului Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative Transilvania de Nord”;
 • analiza concurenţei existente pe piaţă (puncte tari şi puncte slabe ale concurenţei).

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, au fost implementate două studii primare și un studiu secundar:

 • Studiu primar în rândul potenţialilor clienţi ai spaţiilor de producţie media;
 • Studiu primar în rândul potenţialilor clienţi ai spaţiilor de birouri, atelierelor de producţie, spaţii pentru conferinţe, spaţii expoziţionale etc.;

Studiul secundar a vizat în primul rând identificarea şi descrierea statistică a segmentelor de piaţă ţintă. Aceste obiective au fost atinse prin analiza în special a următoarelor date secundare:

 • Numărul total de firme active din punct de vedere economic existente la nivelul Regiunii Nord Vest;
 • Numărul total de firme active din punct de vedere economic existente la nivelul municipiului Cluj Napoca;
 • Numărul de firme active din punct de vedere economic existente la nivelul Regiunii Nord Vest, pe codurile CAEN de interes;
 • Numărul de firme active din punct de vedere economic existente la nivelul municipiului Cluj Napoca, pe codurile CAEN de interes

Studiul primar în rândul potenţialilor clienţi a avut în vedere:

 • Analiza clienţilor existenţi şi potenţiali, pentru fiecare din cele trei structuri principale ale Centrului;
 • Identificarea caracteristicilor şi comportamentului actual al segmentului ţintă;
 • Analiza cererii pentru spaţii, servicii şi facilităţi/dotări specifice;
 • Identificarea nevoilor actuale existente în domeniul industriilor creative;
 • Comportament de cumpărare şi utilizare;
 • Disponibilitatea şi suportabilitatea de plată pentru spaţii şi servicii;
 • Prognoza cererii de spaţii de producţie/prestare servicii;
 • Analiza concurenţei.