PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ privind modul de funcţionare al DGASPC Sector 6 necesară implementării proiectului „Formare profesională pentru o administraţie publică modernă”

Client: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Localizare: București
Perioada de implementare: 2010-11-17 - 2011-04-15
Stadiu: Finalizat

Descriere

Analiza instituțională a contribuit la sprijinirea activităţilor de reorganizare, la dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi la consolidarea unei capacităţi susţinute de training pentru administraţia publică, în vederea dezvoltării calităţilor de leadership şi de management la nivelul reprezentanţilor administraţiei publice locale.

Activitati

Scopul și obiectivele proiectului și-au adus contribuţia la dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor resurselor umane din administraţia publică (DGASPC Sector 6), în special în domeniul asistenţi sociale, unde personalul din structurile administraţiei publice locale nu este instruit adecvat pentru activităţile din acest domeniu.

Analiza instituţională a constat în realizarea unei diagnoze organizaţionale, ca demers analitic, având ca obiectiv o cunoaştere ştiintifică, completă şi mai ales corectă şi validă a situaţiei în care se găseşte organizaţia-ţintă în momentul respectiv, oferind astfel informaţia necesară proiectării intervenţiilor destinate schimbării şi dezvoltării organizationale.

Diagnoza a implicat colectarea unor date pertinente şi mai ales obiective despre operaţiile curente, analizarea acestor date, extragerea concluziilor în vederea unor potenţiale schimbări şi imbunătăţiri.