PORTOFOLIU
de PROIECTE

Portofoliul de proiecte reprezintă dovada, directă și indirectă, cea mai palpabilă a experienței și profesionalismului unei companii. Anvergura proiectelor, dar și a clienților, varietatea, dar și gradul de specializare a acestora, vorbesc toate de adevărata realitate a unei companii. Avem astfel plăcerea și onoarea de a va prezenta în cadrul acestei secțiuni câteva exemple de astfel de proiecte, care probează în mod indiscutabil experiența companiei noastre.

Planuri & Strategii

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe termen mediu și lung / realizarea de studii strategice pentru Orașul Voluntari”

Client: Primăria Voluntari
Localizare: Orașul Voluntari, jud. Ilfov
Perioada de implementare: 2011-02-18 - 2011-09-15
Stadiu: Finalizat

Descriere

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe termen mediu şi lung a vizat în principal elaborarea documentului „Strategia de Dezvoltare a oraşului Voluntari” ce include portofoliul de acţiuni, destinat accesării de fonduri interne şi externe, modelul de planificare strategică și rezultatele studiilor strategice realizate pentru domeniile majore de interes local.

Activitati

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală s-a bazat pe implicarea tuturor factorilor locali interesați în identificarea de soluții privind reducerea efectelor crizei economice sau a impactului crizei economice asupra administrației publice locale in contextul crizei economice, soluții orientate pe analiza bugetelor locale, soluții pentru eficientizarea costurilor bugetelor locale, modalități de valorificare creativă a potenţialului Orasului Voluntari. De asemenea, s-a vizat identificarea modalităților de consolidare a mediului de afaceri local, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale prezervând în acelaşi timp condiţiile de mediu, precum și regenerarea şi dezvoltarea rolului teritorial al Orașului Voluntari.

Documentul de planificare strategică a avut la bază și Studiile strategice realizate în domeniile majore de interes local ale orașului Voluntari.

La finalul proiectului membrii administraţiei locale au fost instruiţi în domeniul bugetării de proiecte și în tehnicile şi instrumentele utilizate în realizarea „Strategiei de Dezvoltare a oraşului Voluntari”.