news

Acordul de Parteneriat 2014-2020

ianuarie 6, 2014

Ce este Acordul de Parteneriat?

Acordul de Parteneriat (AP) este un document strategic naţional care fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020. AP stabileşte şi programele subsecvente care vor conţine angajamente ferme ale României privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare. Elaborarea Acordului este coordonată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), autoritate care va fi responsabilă şi de coordonarea implementării Acordului în perioada următoare de programare.

Cine elaboreaza Acordul de Parteneriat?

Elaborarea Acordului de Parteneriat este coordonată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), autoritate care va fi responsabilă şi de coordonarea implementării Acordului în perioada următoare de programare.

La realizarea documentului aduc contribuţii şi ministerele de linie şi partenerii de dialog implicaţi în procesul de programare.

Activitatea de consultare este asigurată prin înfiinţarea Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP). CIAP reprezintă o structură consultativă organizată şi coordonată de MFE cu atribuţii atât în etapa de programare dar şi în cea de implementare, monitorizare şi evaluare a fondurilor europene structurale și de investiţii (FESI) 2014-2020.

În ce stadiu se află Acordul?

Acordul de Parteneriat a fost publicat, în prima sa versiune, pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la data de 1 octombrie a.c. Documentul a fost discutat în cadrul celei de a cincea reuniuni a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat, organizată în data de 7 octombrie.

În data de 8 octombrie, prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost prezentată membrilor Camerei Deputaţilor.

Acordul de Parteneriat 2014-2020 a fost transmis neoficial la nivelul Uniunii Europene deoarece nu au fost adaptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurile  europene în viitoarea perioada de programare.

Acordul de parteneriat trebuie transmis Comisiei Europene în termen de 4 luni de la aprobarea regulamentelor, iar programele operaţionale pot fi transmise simultan sau în maxim 3 luni de la transmiterea Acordului de Parteneriat.

Newsletter Addvances

Pentru a primi newsletterul editat de compania Addvances, vă rugăm introduceți adresa dumneavoastră de e-mail în câmpul de mai sus, apoi apăsați butonul Abonează.