news

PROIECT DE FUZIUNE

noiembrie 12, 2022

 

PROIECT DE FUZIUNE

PRIN ABSORBȚIE A SOCIETĂȚILOR

ADDVANCES CORP SRL, ÎN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTĂ

și

ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL, ÎN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITĂ

Având în vedere:

  • Decizia Asociatului Unic al Addvances Corp S.R.L. NR. 5 din data de 27.10.2022,
  • Decizia Asociatului Unic al Addvances Strategic Solutions S.R.L. nr. 23 din data de 27.10.2022,

În temeiul dispozițiilor incidente operațiunilor de fuziune a societăților, respectiv:

  • Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată la zi (în continuare „Legea nr. 31/1990”);
  • Dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
  • Dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați în cadrul societăților (denumit în cele ce urmează „OMFP nr. 897/ 2015”);
  • Dispozițiile Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (denumit în cele ce urmează „OMFP nr. 1802/2014”);
  • Dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Codul Fiscal”);
  • Dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, astfel cum a fost modificată și republicată, denumită în cele ce urmează „O. U.G. nr. 75/1999”);
  • Dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (în continuare „Ordinul nr. 2.861/2009″);

şi a altor legi şi reglementări relevante care se aplică în materie;

administratorul societății  Addvances Corp SRL („Societate Absorbantă”), în calitate de societate absorbantă, și administratorul societății Addvances Strategic Solutions S.R.L. (Societate Absorbită”), în calitate de societate absorbită, denumite în mod colectiv „Societățile care Fuzionează”, au hotărât şi au aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbţie a societăţilor menționate și au pregătit termenii și condițiile prezentului Proiect de Fuziune („Proiect de Fuziune”) având ca obiect fuziunea prin absorbție a  Addvances Strategic Solutions SRL de către  Addvances Corp SRL.

Administratorul Mogoșanu Daniel, în baza Deciziei Asociatului Unic al  Addvances Corp S.R.L. nr. 5 din data de 27.10.2022 și al Deciziei Asociatului Unic al  Addvances Strategic Solutions S.R.L. nr. 23/27.10.2022, a fost însărcinat să întocmească Proiectul de Fuziune prin absorbție, în conformitate cu prevederile art. 238  și art. 241 din Legea nr. 31/1990, fiind un proiect comun de fuziune.

După depunerea Proiectului de Fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, vizarea acestuia de către judecătorul delegat și publicarea prin afișarea pe site-ul www.addvances.ro

în conformitate cu prevederile art. 242 din Legea nr. 31/1990, respectiv pe site-ul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, conform art. 242 alin. 23 din Legea nr. 31/1990, Proiectul de Fuziune va fi supus spre aprobare Asociatului Unic al Societății Absorbante și Asociatului Unic al Societății Absorbite.

Creditorii Societăților implicate în Fuziune, ale căror creanțe sunt anterioare datei publicării prezentului Proiect de Fuziune, pot face opoziție în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului Proiect de Fuziune prin afișarea pe site-ul Oficiului Registrului Comerțului precum și pe site-ul www.addvances.ro.

Proiectul de fuziune integral poate fi consultat accesand urmatorul link:

Download link
https://addvances.wetransfer.com/downloads/031251a3f0787715b4b2d95e8076d09020230110162657/7a7587257fba7106a3a4d8544e0a5e0820230110162657/c976e0

 

 

 

 

Newsletter Addvances

Pentru a primi newsletterul editat de compania Addvances, vă rugăm introduceți adresa dumneavoastră de e-mail în câmpul de mai sus, apoi apăsați butonul Abonează.