news

ANUNT PUBLICITAR: LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE DE SEMINARII

ianuarie 19, 2015

ANUNT PUBLICITAR: LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE DE SEMINARII
SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de Servicii complete de promovare a economiei sociale la nivel regional pe o perioada de 6 luni în cadrul proiectului „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!”
Se solicită ofertă pentru achiziția de: Organizare si desfășurare a 14 de evenimente informare la nivel regional si local privind aspecte ale economiei sociale cu scopul încurajării creării si altor structuri ale economiei sociale în cadrul regiunilor de dezvoltare Sud Vest Oltenia și Vest, România.

Sursele de finanțare ale contractului de achiziție: Proiectul „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!” finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Procedura de atribuire a contractului: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.
Termen limită de depunere a ofertelor: 26.01.2015, ora 16.00
Adresa unde se primesc ofertele: Șoseaua Nicolina, nr. 155, Iași
Documentația necesară întocmirii ofertelor se poate obține gratuit in urma unei solicitări scrise adresate achizitorului de la sediul societății sau pe e-mail. Pentru informații suplimentare va rugam sa ne contactați.

Contact: SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL
Adresa: Șoseaua Nicolina, nr. 155, Iași
Persoana de contact: Cristian Nicolae Belei – Coordonator proiect Partener Addvances Strategic Solutions
Telefon: 0040 332 404 728, Fax: 0040 332 404 729,
Email: office@addvances.ro.ro / cristi.belei@addvances.ro / web: www.addvances.ro

Newsletter Addvances

Pentru a primi newsletterul editat de compania Addvances, vă rugăm introduceți adresa dumneavoastră de e-mail în câmpul de mai sus, apoi apăsați butonul Abonează.