news

ANUNT PUBLICITAR: LANSARE PROCEDURA ACHIZITIE SERVICII DE CULEGERE DATE PRIMARE ȘI SECUNDARE SECTORIALE

ianuarie 12, 2015

SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de Servicii de culegere date primare și secundare sectoriale în cadrul proiectului „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!”
Se solicită ofertă pentru achiziția de: Servicii de culegere date primare și secundare sectoriale în sectoarele de activitate cu potențial de dezvoltare în domeniul economiei sociale din România.
Sursele de finanțare ale contractului de achiziție: Proiectul „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest Romania!” finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Procedura de atribuire a contractului: procedura de cercetare a pieței – studiu de piață
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.
Termen limită de depunere a ofertelor: 26.01.2015, ora 16.00
Adresa unde se primesc ofertele: Șoseaua Nicolina, nr. 155, Iași
Documentația necesară întocmirii ofertelor se poate obține gratuit in urma unei solicitări scrise adresate achizitorului de la sediul societății sau pe e-mail. Pentru informații suplimentare va rugam sa ne contactați.

Contact: SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL
Adresa: Șoseaua Nicolina, nr. 155, Iași
Persoana de contact: Cristian Nicolae Belei – Coordonator proiect Partener Addvances Strategic Solutions SRL
Telefon: 0040 332 404 728, Fax: 0040 332 404 729,
Email: office@addvances.ro.ro / cristi.belei@addvances.ro / web: www.addvances.ro

Newsletter Addvances

Pentru a primi newsletterul editat de compania Addvances, vă rugăm introduceți adresa dumneavoastră de e-mail în câmpul de mai sus, apoi apăsați butonul Abonează.