news

ANUNȚ ORGANIZARE CURS DE SPECIALIZARE ”MANAGER DE PROIECT

martie 22, 2017

ANUNȚ ORGANIZARE CURS DE SPECIALIZARE ”MANAGER DE PROIECT”

SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL anunță organizarea în perioada 20 Aprilie – 06 Mai 2017 a cursului de perfecționare ”Manager de proiect”, acreditat ANC.

Competențe dobândite
Cursul se adresează absolvenților de studii superioare care doresc să se implice în accesarea fondurilor europene sau să își administreze propria afacere. Competențele dobândite în urma programului de instruire se referă la dezvoltarea unui proiect, investigarea surselor de finanțare disponibile și identificarea celei potrivite, realizarea dosarului de finanțare, aprecierea necesarului și gestionarea resurselor umane și materiale, implementarea și monitorizarea proiectului, întocmirea bugetului, gestionarea riscurilor, raportarea și evaluarea. La finalul cursului, participanții vor primi certificatul de absolvire pentru ocupația de Manager proiect (cod COR 242101) și suplimentul descriptiv, care atestă competențele dobândite.

Desfășurare curs

Durata cursului este de 60 de ore, din care 21 de teorie și 39 de practică.

În perioada 20-23 Aprilie se va desfasura prima parte a cursului la Pensiunea Casa Doamnei, Voroneț nr. 255 – Gura Humorului.

În perioada 28-30 aprilie și 05-06 Mai se va desfășura a doua parte a cursului la Hotel Trotuș – Sala de Conferință, Onești, județul Bacău.

Programul cursului va fi structurat pe mai multe module în care vor fi abordate teme de interes pentru manager atât pe componenta teoretică, cât și practică:

Modulul 1: Stabilirea scopului proiectului
– Definire și ciclu de viață proiect;
– Identificarea nevoilor și analiza SWOT;
– Realizarea Studiului de fezabilitate și a planului de afaceri;
– Stabilirea scopului, obiectivelor și activităților proiectului;
Modulul 2: Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
– Coordonarea și implementarea proiectului;
– Alocarea resurselor;
– Monitorizarea și evaluarea proiectului;
– Identificarea surselor de finanțare;
– Realizarea unui proiect de finanțare;
Modulul 3: Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
– Planificarea activităților și realizarea graficului de activități;
– Instrumente pentru planificare;

Modulul 4: Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
– Managementul financiar al proiectului;
– Clasificarea categoriilor de cheltuieli în cadrul proiectului și bugetarea lor;
– Realizarea fluxului de numerar;
– Realizarea matricei cadru logic și a unei cereri de finanțare;
Modulul 5: Realizarea procedurilor de achiziție pentru proiect
– Derularea procedurilor de achiziție publică;
Modulul 6: Managementul riscului
– Definirea riscurilor și clasificarea lor;
– Metode de identificarea, evitare și combatere a riscurilor;
Modulul 7: Managementul echipei de proiect
– Gestionarea resurselor umane: realizarea contracte de muncă, fișe de post, organigramă;
– Etapele echipei de proiect;
– Metodele de evaluare si monitorizare ale echipei de proiect;
Modulul 8: Managementul comunicării în cadrul proiectului
– Motivarea echipei de proiect și comunicarea;
– Crearea unei culturi organizaționale;
– Realizarea rapoartelor de activitate periodice;
Modulul 9: Managementul calității proiectului
– Asigurarea calității proiectului și stabilirea standardelor de calitate;
– Controlul calității proiectului;
– Evaluarea și monitorizarea calității proiectului.
Metodele de lucru utilizate în cadrul cursului sunt prezentări, discuții, activități practice și studii de caz, brainstorming, exerciții, jocuri de rol, cu oferirea unui feedback consistent la finalul fiecărui modul.

Informații despre înscriere
Înscrierile se realizează în perioada 22 Martie -11 Aprilie 2017, pe baza următoarelor documente:
1. Formular de înscriere
2. Carte de identitate (copie)
3. Certificat de naștere și de căsătorie, dacă e cazul (copie)
4. Diplomă studii superioare (copie)

Taxa de participare este de 1500 lei fără TVA și include: cazare și pensiune completă pentru desfășurarea instruirii teoretice (4 zile/3 nopți de cazare la Pensiunea Casa Doamnei, Voroneț), livrarea cursului, suportul de curs, fișele de lucru și studiile de caz, suport în vederea realizării aplicațiilor practice, examenul de absolvire și certificare, certificatul de absolvire ANC.

Detalii despre formator
Lectorul acestui curs este Neculai Bagiu, trainer autorizat ANC, având o experiență în formare de 10 ani în managementul proiectelor, accesarea de fonduri europene și achiziții publice. În paralel, dnul Bagiu desfășoară activități de consultanță în domeniul fondurilor structurale și de coeziune, fiind implicat în activități de scriere și implementare a proiectelor cu finanțare externă. Suplimentar, lectorul are experiența interacțiunii cu clienții, dezvoltându-și competențe de a transpune informațiile primite de la aceștia în proiecte fezabile. Neculai a fost tutor pentru cursul de Management de proiect în cadrul CODECS și derulează instruiri în domeniile menționate anterior în colaborare cu Camera de Comerț Iași și Vaslui.

Informații suplimentare
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la:
SC ADDVANCES STRATEGIC SOLUTIONS SRL
Telefon: 0332 404 728, Fax. 0372 254 993
Email: office@addvances.ro
Persoană de contact: Diana Ciorășteanu

Formular inscriere curs ADDSS

Newsletter Addvances

Pentru a primi newsletterul editat de compania Addvances, vă rugăm introduceți adresa dumneavoastră de e-mail în câmpul de mai sus, apoi apăsați butonul Abonează.